Moleküler Dinamik

Moleküler Dinamik  ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisinin  Kullanımı

Moleküler Dinamik ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisinin Kullanımı

Malzeme bilimi alanında, hesaplama teknikleri önemli bir rol oynar çünkü malzemelerin özellikleri ve davranışları hakkında atomik ve moleküler düzeyde faydalı bilgiler sağlarlar. Malzeme bilimi alanında, moleküler dinamik (MD) ve yoğunluk fonksiyonel teorisi en sık kullanılan hesaplama yaklaşımlarından ikisidir (DFT). Moleküler dinamik simülasyonlarında, bir malzemedeki atomların ve moleküllerin hareketi, Newton’un hareket denklemleri kullanılarak modellenir. Bu simülasyonlar…