Katılaşma, sıvı bir malzemenin katı hale dönüşme sürecini ifade eder. Katılaşma süreci tipik olarak şu aşamaları içerir: çekirdeklenme, büyüme ve kabalaşma. Çekirdeklenme: Çekirdeklenme,...
Polimerler, kimyasal olarak birbirine bağlanmış tekrarlayan yapısal birimlerden (monomerler) oluşan geniş bir malzeme sınıfıdır. Polimerler, polimerin spesifik kimyasal yapısına ve mikro yapısına...
İyonik bağ: İyonik bağ, atomlar aralarında elektron aktardığında meydana gelir. Sonuç olarak, bir atom pozitif yüklü hale gelirken, diğer atom negatif yüklü hale gelir. Bu, malzemeyi bir...
Oksit seramikler: Oksit seramikler, alümina (Al2Ö3) ve zirkonya (ZrO2) gibi metal oksitlere dayanan bir seramik grubudur. Yüksek sertlikleri, mukavemetleri ve aşınma dirençleri ile bilinirler. Ayrıca...
Atomik yapı, bir malzemedeki atomların düzenlenmesini ifade eder. Birim hücredeki atomların sayısı, birim hücredeki atomların konumu ve atomlar arasındaki bağın türü gibi bilgileri içerir....
Soru ve cevap yazılımının arkasındaki güç anspress.net